Betaling en levertijd

Je bestelling wordt in behandeling genomen na ontvangst van je bestelformulier. De levering van de bestelde artikelen geschiedt binnen vijf werkdagen na ontvangst van je betaling op IBAN NL46 ABNA 0100 7092 06 ten name van Stichting Levende Molens te Roosendaal. Grotere bestellingen kunnen tien werkdagen in beslag nemen. Mocht het onverhoopt toch langer duren, dan ontvang  je van ons een bericht.

Reclames

Alle artikelen worden met de grootste zorg door ons behandeld. We gebruiken uitsluitend solide verpakkingsmaterialen. Indien er onverhoopt toch schade ontstaat die kennelijk het gevolg is van ruwe behandeling tijdens het bezorgproces, kan de stichting hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. Je moet de schade wel bij ons melden. We proberen dan de expediteur hierop aan te spreken en een vergoeding te claimen. Reclames zijn mogelijk binnen acht dagen na ontvangst van de zending. Alleen schriftelijke klachten worden in behandeling genomen. Dat kan ook per e-mail. Vraag ons in dat laatste geval altijd om een ontvangstbevestiging.

Al onze boeken en prentkaarten zijn nieuw, tenzij expliciet wordt vermeld dat het om tweedehands exemplaren gaat. Geringe afwijkingen in de vermelde formaten kunnen geen aanleiding zijn om te reclameren. Ook zijn de getoonde afbeeldingen onder voorbehoud van geringe kleurafwijkingen.

Heb je de verkeerde prentkaarten ontvangen? Je mag deze behouden. De juiste kaarten worden op onze kosten zo snel mogelijk nagestuurd.

Zijn de verkeerde boeken geleverd? Ook deze mag je behouden of naar ons terugsturen, een en ander na voorafgaand overleg. De kosten van een eventuele retourzending nemen wij voor onze rekening. De juiste boeken worden op onze kosten zo spoedig mogelijk nagezonden.

Als een artikel niet leverbaar is, ontvang je binnen een week het geld retour, tenzij je ervoor kiest om het bedrag als tegoed te noteren. Natuurlijk is het ook mogelijk om één of meer andere artikelen ervoor in de plaats te ontvangen.

Mocht een zending zoekraken (helaas komt het voor in zeldzame gevallen…), neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. We zoeken dan samen naar een passende oplossing. Een volledige schadeloosstelling kunnen we niet aanbieden, aangezien de verantwoordelijkheid in zo’n geval bij de expediteur ligt. In die zin ben jij benadeeld, maar ook onze stichting! Bij waardevolle bestellingen adviseren we een aangetekende zending, eventueel met verzekerde waarde. De extra kosten die dit met zich meebrengt, vallen niet onder de gewone verzendkostenbijdrage. Mocht je in een cirkel van 25 km rond Roosendaal wonen, dan kunnen we ervoor kiezen om een kostbare bestelling persoonlijk bij je af te leveren (uiteraard na voorafgaand overleg).

Kortingen

Donateurs van Stichting Levende Molens kunnen genieten van een korting op alle boeken en prentkaarten. Deze korting is een jaar geldig vanaf het moment dat we je bijdrage als donateur hebben ontvangen. Je krijgt van ons dan een unieke, persoonlijke code die je kunt invullen tijdens het bestelproces in het daarvoor gereserveerde veld. De korting wordt dan automatisch berekend.

Voor donateurs met een bijdrage vanaf € 25,– bedraagt de prijsvermindering 5%. Bij een donatie van tenminste € 50,– krijg je 10% korting. Schenk je € 75,– of meer, dan loopt het percentage op tot 15%. Donateurs die ons verblijden met een gift van minimaal € 100,– mogen rekenen op een maximale korting van 20%.

Bestemming

Een webwinkel kan voor Stichting Levende Molens hogere inkomsten betekenen. Deze inkomsten worden deels aangewend om de investering voor het ontwikkelen en actualiseren van deze webshop te recupereren en in algemene zin om de werking van de stichting in het kader van haar doelstellingen mogelijk te maken.

Aan het einde van een boekjaar wordt gekeken, of onze financiële middelen zo florissant zijn dat die een bijdrage aan een goed doel (bijvoorbeeld: een restauratieproject, onderhouds- of instandhoudingswerken aan een molen) rechtvaardigen. In het verleden hebben we al diverse keren zulke bedragen uitgekeerd, zoals je kunt lezen op onze website https://www.molencentrum.nl onder het kopje ‘onze stichting’ → ‘activiteiten’.

Stichting Levende Molens werkt in ieder geval zonder winstoogmerk en opereert uitsluitend met vrijwilligers, zodat er geen geld ‘aan de strijkstok’ blijft hangen. Goed om te weten!

Verzendkosten

Je betaalt een eigen bijdrage voor het opsturen van je bestelling. De hoogte van deze verzendkostenbijdrage wordt automatisch berekend en is afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling. Hierbij hanteren we het schema dat je hier kunt vinden. Als de werkelijke verzendkosten hoger zijn, nemen wij het meerdere voor onze rekening. Vallen de verzendkosten lager uit en is het verschil groter dan één euro, dan storten we het teveel betaalde onmiddellijk terug op je rekening.

Levering

Je bestelling wordt in behandeling genomen, zodra het totaalbedrag op onze bankrekening is bijgeschreven. Aan een solide verpakking besteden we de grootst mogelijke aandacht. Wanneer heb je de bestelling in huis? Welke verzendfirma verzorgt de levering? Kan een pakket ook aangetekend worden opgestuurd? Voor een antwoord op deze en andere vragen, verwijzen we je graag naar de rubriek “Veelgestelde vragen”.