PRIVACY VERKLARING

Deze website wordt aangeboden door Stichting Levende Molens, gevestigd in de Mahlerlaan 12 te 4702 KK Roosendaal, Nederland. Aarzel niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@molencentrum.nl als je privacy gerelateerde vragen hebt. Wij beloven je een spoedig antwoord.

Waarom deze Privacyverklaring?
Stichting Levende Molens hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
Met deze Privacyverklaring willen wij jou als bezoeker en mogelijke klant van de website informeren over de wijze waarop we je gegevens verwerken en over je rechten. Door gebruik te maken van onze website verleen je impliciet toestemming inzake deze gegevensverwerking.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst behoefte heeft aan aanpassingen en wijzigingen. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring indien nodig aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de gebruiker. We raden je aan dit document nu en dan te raadplegen.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?
Onze stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking ervan. We zijn vrij om indien nodig beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van onze stichting. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens onze instructies.

Op welke juridische basis worden je persoonsgegevens verwerkt?
In overeenstemming met de privacywetgeving, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:
* Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker;
* Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van een contractuele relatie, onder meer bij facturatie;
* Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven;

* Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Stichting Levende Molens verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt:
– Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
– Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
– Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
– Elektronische identificatiegegevens (cookies);
Deze gegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de website en/of online een bestelling plaatst. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

Doel van de verwerking
Stichting Levende Molens verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere gebruiker van de website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens kan verder worden uitgebreid naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening. Stichting Levende Molens behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien essentiële gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend de voor volgende welbepaalde doeleinden:
– Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking, het versturen van nieuwsbrieven en serviceberichten;
– Bescherming tegen fraude en overtredingen;
– Beheer van geschillen;
Als gebruiker staat het jou te allen tijde vrij je toestemming in te trekken.

Je verschaft bij het aanmaken van een account of een bestelling zelf de persoonsgegevens aan Stichting Levende Molens en je kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Deze persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen de stichting. Zij heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en misbruik te vermijden. Indien bepaalde gegevens onvolledig of kennelijk incorrect zijn, behoudt de stichting zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Stichting Levende Molens garandeert dat je persoonsgegevens nimmer aan derden zullen worden afgestaan of ter inzage worden gegeven.

Bij een bezoek aan de website worden er enkele gegevens geanonimiseerd ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht en via welke URL je op onze site bent gekomen. Wanneer je de website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.  De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor bovenstaande doeleinden noodzakelijk is.

Rechten van gebruikers
Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je het recht om verschillende verzoeken in te dienen. Je hebt het recht om inzage van jouw gegevens te verzoeken. Vragen om rectificatie, resp. het verwijderen van jouw persoonsgegevens worden steeds gehonoreerd. Dergelijke verzoeken kun je indienen via info@molencentrum.nl. Wij zullen jouw verzoek binnen één maand behandelen.

Recht op inzage en rectificatie
Je hebt het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden en de ontvangers van de persoonsgegevens.

Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens
Je kan beroep doen op het recht om je gegevens te wissen wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
Jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:
– Wanneer de gegevensverwerking naar jouw mening onrechtmatig is;
– Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden;

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen.

Recht op het intrekken van je toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, nadat je ons in staat hebt gesteld om een veronderstelde fout zelf binnen een redelijke termijn te corrigeren.

Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2023.

Verzendkosten

Je betaalt een eigen bijdrage voor het opsturen van je bestelling. De hoogte van deze verzendkostenbijdrage wordt automatisch berekend en is afhankelijk van het totaalbedrag van de bestelling. Hierbij hanteren we het schema dat je hier kunt vinden. Als de werkelijke verzendkosten hoger zijn, nemen wij het meerdere voor onze rekening. Vallen de verzendkosten lager uit en is het verschil groter dan één euro, dan storten we het teveel betaalde onmiddellijk terug op je rekening.

Levering

Je bestelling wordt in behandeling genomen, zodra het totaalbedrag op onze bankrekening is bijgeschreven. Aan een solide verpakking besteden we de grootst mogelijke aandacht. Wanneer heb je de bestelling in huis? Welke verzendfirma verzorgt de levering? Kan een pakket ook aangetekend worden opgestuurd? Voor een antwoord op deze en andere vragen, verwijzen we je graag naar de rubriek “Veelgestelde vragen”.